Integritetspolicy för Mobilapp

PHX Company AB har utvecklat appen "Leads by Phoenix" som är avsedd för företagskunder. Appen tillhandahålls av PHX Company AB utan kostnad och är klar att användas i befintligt skick. Med denna integritetspolicy vill vi informera besökarna på vår webbplats om hur vi insamlar och behandlar personuppgifter för användare av vår app.

Phoenix, 2022-12-22

När du använder vår app godkänner du att dina personuppgifter samlas inn och behandlas i enlighet med denna integritetspolicy. Ändamålet med insamlingen av personuppgifter är att tillhandahålla och förbättra appen. Vi kommer inte att använda eller vidarebefordra dina personuppgifter til tredje part utöver vad som anges i denna integritetspolicy. Innehållet i denna policy gäller både IOS- och Android-versioner av appen, så vidt inte annat anges.

Leadsgenerering

Vi vill informera dig om att vi samlar in data och uppgifter (med hjälp av produkter från tredje part) från din telefons loggdata om ett fel skulle uppstå i appen, oavsett när du använder den. Dessa loggdata kan innehålla uppgifter så som användarnamnet för appen, enhetens namn, version av operativsystem, hur appen är konfigurerad när vår tjänst används, tid och datum för användningen av tjänsten och annan statistik.
Genom detta generas nya kunder kontinuerligt i en allt växande marknad, där vi styr in dessa kunder exklusivt till dig!

Landningssida

Vi kan komma att anlita tredjepart för följande ändamål:

Underlätta leveransen av vår tjänst!
Tillhandahålla tjänsten för vår räkning! Utföra servicerelaterade tjänster eller bistå oss med analyser av hur vår tjänst används!

Vi vill informera dig som använder denna app att dessa tredjepart har begränsad tillgång till dina personuppgifter. Tredjepart ges tillgång till uppgifterna så att de ska kunna utföra tjänster för vår räkning. De är dock förpliktade att inte röja eller använda uppgifterna för något annat ändamål.

Affärssystem

Vi kan komma att ändra denna integritetspolicy då och då. Vi kommer att informera dig om ändringarna genom att publicera den nya integritetspolicy på den här sidan. Vi rekommenderar därför att du besöker denna sida regelbunden. Ändringarna gäller omedelbart efter att de offentliggjorts på den här sidan.

Om du har några frågor eller förslag som rör denna integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss.